22-05-2018  10:32
Onder 'Nieuws' met o.a. opvolging secretaris,
financiën, ingekomen vragen/opmerkingen en
het eindfeest.
26-04-2018  15:13
Met o.a. sleutels, Nemo, naar de boerderij met groep 5
en Centrum voor Jeugd en Gezin.
24-04-2018  22:02
Onder 'nieuws' de MR notulen van maandag 9 april 2018
en de OR agenda voor dinsdag 24 april 2018.
 
20-04-2018  16:04
Met een impressie van de Koningsspelen
en groep 6 naar de Schooltuinen.
16-04-2018  19:46
Met o.a. Nieuwbouw, Koningsspelen, 
CITO Eindtoets, Zomerfeest en 
Verkeersexamen groep 7.
29-03-2018  12:58
Met o.a. Staking 14 maart 2018, Nieuwbouw
en CITO Adaptieve Digitale Eindtoets 2018.