08-12-2017  15:19
Ouderbulletin 8 december 2017
met belangrijke mededelingen!
21-11-2017  11:24
Woensdag 6 december 2017
Aanvang: 20:00 uur.
De Jaarstukken staan onder 'Nieuws'.
Ook kunt u een schriftelijk exemplaar 
inzien bij Peter Bakker en eventueeel
meenemen.
07-11-2017  17:35
Ga naar 'Nieuws' en vervolgens
naar 'Notulen OR 19-10-17!'

 
20-10-2017  13:30
Ouderbulletin 4 2017 -2018 nu te lezen.
Veel nieuwe ontwikkelingen!