25-02-2018  13:45
Onder 'Nieuws' een impressie van de
door 'De Vrienden van de Havenrakkers'
en de IJsclub Broek in Waterland mogelijk
gemaakte superochtend!!
19-02-2018  20:18
Onder 'Nieuws' met mededelingen over
de nieuwbouw en schoolontwikkelingen.
11-02-2018  17:24
Een fotoreportage onder 'Nieuws'.
Leentje, Mia, Joris, Mike en Syl
hebben geweldig gepresteerd! 


 
09-02-2018  14:16
Met o.a. nieuws over inschrijving
nieuwe leerlingen en uitnodiging
GMR achterban (zie ook 'Nieuws' - 
'Bijeenkomst GMR achterban').
02-02-2018  12:47
Kijk onder 'Nieuws'
Met o.a. financiën en actiepunten.
28-01-2018  17:20
Met o.a. nieuws over de nieuwbouw,
vacature ouderraad en schaatsen!