08-06-2018  13:40
Met o.a. formatie 2018 - 2019,
'Broeklab' en sponsorloop 6A.

De MR agenda voor 11-06-18
staat onder 'Nieuws'.
02-06-2018  16:48
Met o.a. Nacht van de vluchteling, overblijf,
continurooster groep 1-2 en een bijlage
over watersportmiddag De Havenrakkers.
26-05-2018  15:27
Met o.a. Nieuwbouw, Zomerfeest,
en Centrale Eindtoets CITO!
22-05-2018  10:32
Onder 'Nieuws' met o.a. opvolging secretaris,
financiën, ingekomen vragen/opmerkingen en
het eindfeest.
26-04-2018  15:13
Met o.a. sleutels, Nemo, naar de boerderij met groep 5
en Centrum voor Jeugd en Gezin.
24-04-2018  22:02
Onder 'nieuws' de MR notulen van maandag 9 april 2018
en de OR agenda voor dinsdag 24 april 2018.